Welkom bij Lavender Bulldogs

Wij zijn grote liefhebbers van de Bulldog. In 2016 kregen wij onze eerste Bulldog, een Amerikaan, in 2018 onze Franse Bulldog.

Door jaren werkzaam te zijn geweest met honden is de liefde voor bulldoggen nog groter geworden en in 2020 werd deze liefde voor de Bulldog nog duidelijker. We kregen toen onze eerste Continental Bulldog, Yuma. In 2023 heeft dit geleid tot een nest en werd zij moeder van acht gezonde pups. Twee daarvan zijn bij ons gebleven, Maggie en Bodie.

Onze Franse Bulldog heeft een korte snuit met ademhalingsproblemen, wat enorm belemmerend is in het dagelijks leven. Hij is hiervoor aan zijn neus en keel geopereerd. Na deze BOS operatie heeft hij geen ademhalingsproblemen meer.

Wilkommen bei Lavender Bulldogs

Wir sind große Fans der Bulldogge. Im Jahr 2016 bekamen wir unsere erste Bulldogge, eine amerikanische, im Jahr 2018 unsere französische Bulldogge.

Da wir jahrelang mit Hunden gearbeitet haben, wurde unsere Liebe zu Bulldoggen noch größer, und im Jahr 2020 wurde diese Liebe zur Bulldogge noch deutlicher. Wir bekamen dann unsere erste Continental Bulldogge, Yuma. Im Jahr 2023 führte dies zu einem Wurf und sie wurde Mutter von acht gesunden Welpen. Zwei von ihnen blieben bei uns, Maggie und Bodie.

Unsere Französische Bulldogge hat eine kurze Schnauze und Probleme mit den Atemwegen, was sie im täglichen Leben stark einschränkt. Er wurde deshalb an der Nase und am Hals operiert. Nach dieser BOS-Operation hat er keine Atemprobleme mehr.

Welcome to Lavender Bulldogs

We are great lovers of the Bulldog. In 2016 we got our first Bulldog, an American, in 2018 our French Bulldog.

Having worked with dogs for years, our love for bulldogs grew even more and in 2020 this love for the Bulldog became even more evident. We then got our first Continental Bulldog, Yuma. In 2023, this led to a litter and she became the mother of eight healthy puppies. Two of them stayed with us, Maggie and Bodie.

Our French Bulldog has a short snout with respiratory problems, which is tremendously hampering in daily life. He has had surgery on his nose and throat for this. After this BOS surgery, he no longer has breathing problems.

Wij zijn lid van de OTBA vereniging en fokken volgens de strikte regels van de OTBA e.V. 

Voor vragen of belangstelling in een pup,
Neem dan contact op via onderstaande gegevens.

Social Media

Contactgegevens

Gemeente Midden-Drenthe
Nederland

Whatsapp: 06 – 45 75 25 00
E-mail: lavenderbulldogs@outlook.com

Contact via Whatsapp of e-mail.
Inschrijven via het inschrijfformulier.

Made by: Essie's Design
Alle rechten voorbehouden.